Ondanks dat alle informatie op abonnementvergelijken.be, op iedere andere subdomeinnaam en alle andere gedrukte publicaties buiten de fysieke website met uiterste zorg en betrouwbare informatie zijn samengesteld, kan aan deze informatie geen enkele rechten worden ontleend. Abonnementvergelijken.be is een medium tussen de klant van de leverancier en de leverancier zelf en sluit geen enkele overeenkomst met de klant af. De officiële contractuele voorwaarden zijn steeds terug te vinden op de website van de leveranciers zelf.

Abonnementvergelijken.be kan dus niet verplicht worden om verbintenissen voor of namens de leverancier van de dienst of product na te komen.

Algemene informatie omtrent het gebruik van deze website

Ieder gegeven op deze website is zorgvuldig samengesteld door de redactie van abonnementvergelijken.be, of door een partner die deze informatie op vraag van ons samenstelde.

Eventuele wijzigingen of toevoegingen betreffende informatie kunnen op ieder moment, zonder enige aankondiging en met onmiddellijke intreding worden aangebracht of gewijzigd.

Abonnementvergelijken.be is niet aansprakelijk voor technische fouten, redactionele fouten, spellings- of zinsbouw fouten die op deze website of op ieder ander medium (zoals folders of teksten op externe websites waarmee wij geen overeenkomst hebben) van abonnementvergelijken.be voorkomen.

Ook voor eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van onze dienstverlening, het ter beschikking stellen of het niet beschikbaar zijn van informatie kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden.

Ook maken wij gebruik van hulpmiddelen voor doven, slechtzienden of andere personen die als gevolg van een beperking moeite hebben met het begrijpen, lezen of doornemen van informatie. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen omtrent het gebruik van deze hulpmiddelen.

Toestemming van gebruik en verwerken van gegevens

Door het gebruik van deze website geeft u toestemming voor het verzamelen en het gebruiken van bezoekersgegevens door abonnementvergelijken.be. Bij het wijzigen van ons privacy beleid wordt hier melding van gemaakt op deze pagina.

Inkomende en uitgaande links

Onze website kan externe links naar andere websites of webpagina’s bevatten of daar schriftelijk naar verwijzen. (Vermelding van bedrijfsnaam, URL, of andere gegevens die duiden op de aanwijzing van een externe partij.)

Abonnementvergelijken.be heeft geen bevoegdheden omtrent deze externe informatie en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor betwistingen omtrent informatie op media van derden.

Wanneer wij een externe link of gegeven vermelden, wijst dit in geen enkel geval op een goedkeuring van het geheel van gegevens (tekstuele informatie, illustraties, muziek-, beeldfragmenten of ieder ander beeld van informatie) van deze derde partij.

Ook voor inkomende links naar abonnementvergelijken.be, of voor de inhoud van  deze websites die naar ons linken, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden.

Cookies en tracking

Om onze website te verbeteren , maken wij gebruik van cookies. Cookies leggen het internetverkeer vast betreffende het gebruik van abonnementvergelijken.be. Cookies zijn minieme bestanden die gecreëerd worden om van een website naar een harde schijf of ander opslagmedium van uw computer gekopieerd te worden.  Op deze manier kunnen de door ons gebruikte platformen zoals onder andere Google Analytics uw computer herkennen wanneer je ons bezoekt. Cookies hebben niet als doel om personen te identificeren. Een cookie identificeert een computer. (Of een ander medium met een verbinding tot het wereldwijde web.)

Cookies helpen bij het verbeteren van een website en bieden een mogelijkheid tot verduidelijking van het gebruik van een website.

Browsers zijn meestal bij standaardinstallatie ingesteld om cookies te aanvaarden. Indien u geen cookies wilt aanvaarden, dient u na te gaan hoe u deze cookies kan blokkeren via informatie die de eigenaar van de browsersoftware ter beschikking stelt.

Indien uw browser geen cookies aanvaardt, is het perfect mogelijk dat men geen toegang heeft tot bepaalde pagina’s van deze website.

E-mailverkeer

Abonnementvergelijken.be volgt het e-mailverkeer of andere elektronische communicatie op regelmatige basis op. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het ontvangen, verwerken, verzenden van mails of andere elektronische communicatie.

Vragen of opmerkingen

Indien u opmerkingen heeft omtrent de website of andere media betreffende onze dienstverlening vragen we u om ons te contacteren. Wij bekijken uw opmerking of vraag aandachtig. Voor contactgegevens kan u onze contactpagina raadplegen.