De top 5 van telefoon aanbiedingen verandert erg vaak. Dit komt omdat de beste telefoon aanbiedingen vaak slechts een korte looptijd hebben. Omdat de looptijd maar erg kort is, moet er snel een keuze gemaakt worden. Logischerwijs is dit in het voordeel van de verkoper, omdat de nieuwe klant vaak niet op zoek gaat naar alternatieven, omdat deze al een erg goede telefoon aanbieding krijgt. De top 5 telefoon aanbiedingen is dus erg dynamisch en verschillen vaak van inhoud.

Er zijn meerdere top 5 telefoon aanbiedingen. Zo is er namelijk onderscheid te maken in de top 5 van telefoons, mobiele abonnementen en prepaid. Daarnaast is er ook een top 5 van vaste telefoons. Bij de top 5 mobiele telefoon aanbiedingen zijn  is vaak de prijs erg belangrijk. Deze aanbieding moet namelijk gebalanceerd zijn met een scherpe prijs voor de inhoud. Bij de top 5 telefoon aanbiedingen van mobiele telefoons gaat het vooral om de specificaties. Aangezien er steeds meer opties bijkomen is het belangrijk dat een mobiele telefoon deze ook allemaal heeft.

Daarnaast heeft iedereen eigenlijk een eigen top 5 van telefoon aanbiedingen. Dit is omdat niet iedereen dezelfde eisen en wensen heeft met betrekking tot telefoongebruik. Voor de een is bijvoorbeeld een telefoon aanbieding met gratis sms’jes meer geschikt dan voor de ander. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld meer aan een aanbieding waarbij het internet goedkoper is.